Na co dzień pojęcia kredyt i pożyczka stosujemy na zmianę. Nie jesteśmy jednak często świadomi różnicy, jaka między nimi istnieje. Otóż kredyt zawieramy z bankiem i jest to umowa w formie pisemnej. Zobowiązuje ona bank do zapewnienia nam pieniędzy, które my obiecujemy wykorzystać na określony cel i w określonym czasie. Bank nalicza sobie oprocentowanie i prowizję, gdyż jak każda instytucja chce zarobić. Tymczasem pożyczka może pochodzić z różnych źródeł, może być zawarta w formie ustnej (np. z kolegą, rodzicami) lub pisemnej, jeśli tyczy się większych kwot. Kolejna różnicą jest to, iż kredyt to przede wszystkim zapis na rachunku (gdyż pieniądze bank pobiera z depozytów powierzonych mu przez klientów), a pożyczka zazwyczaj występuje od razu w gotówce. Tak więc aby wykorzystać pieniądze z kredytu musimy udać się do bankomatu i pobrać z naszego konta, zaś pożyczkę możemy od razu zainwestować. Jeśli chodzi o pożyczkę, można spisać ją w formie umowy pisemnej, jednak jest to jedynie pewnego rodzaju zabezpieczenie.

www.postawnaswoim.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here