Akcja, jest to papierek o wartości, potwierdzający udział jej właściciela w kapitale spółki akcyjnej, który uprawnia go jednoznacznie do uczestnictwa w podziale zysków spółki w formie, tak zwanej, a także podziale majątku spółki w razie jej zamknięcia. Są również takie rodzaje akcji, które dają prawo uczestnictwa w kierowaniu daną spółką. Posiadacz tych akcji, nie musi być pracownikiem przedsiębiorstwa, i również za nie nie odpowiada. Właśnie odpowiedzialność takiego akcjonariusza, ogranicza się do kwoty, na jaką są jego akcje. Natomiast kwoty tych akcji, sumy pieniądza, stanowią odpowiednik części kapitału spółki akcyjnej, a także są podstawą jej sfinansowania. W takim wypadku, wartość akcji wyżej wymienionych , nie może być zwrócona akcjonariuszowi, ale akcjonariusz ma prawo, powinien wręcz ją sprzedać innej osobie. Akcje te, przynoszą akcjonariuszom dochody zróżnicowane, w zależności od rentowności spółki i przeznaczonych na wypłacenie dywidendy kwot zysku, dlatego też dla nabywcy tych oto danych akcji istotne jest to, w której spółce lokować ma on pieniądze na zakup wspomnianych powyżej akcji. Obowiązkowo należy pamiętać o tym, że ryzyko lokowania kapitałów w akcjach jest duże, natomiast w przypadku udanej lokaty, dochody są wyższe niż z innych papierów wartościowych.

www.cigg.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here