Imprezy masowe to wydarzenia, które organizowane są dla więcej niż 500 osób w budynkach oraz dla ponad 1000 osób na terenach otwartych. Organizatorzy imprez masowych podlegają, podobnie jak przedstawiciele wielu innych zawodów, a także kierowcy, konieczności wykupienia obligatoryjnego ubezpieczenia OC. Obowiązek ten nakłada na nich rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2010 roku. Organizatorzy imprez masowych, ze względu na charakter pracy, jaki wykonują, obarczeni są wielką odpowiedzialnością za możliwe szkody, które mogą ponieść osoby trzecie wskutek niewypełnienia przez nich wszystkich spoczywających na nich obowiązków. Chodzi tu m.in. o zabezpieczenie terenu, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych z obiektu, sporządzenie planu ewakuacji budynku itd. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla organizatorów wydarzeń masowych może być różna i zależy od charakteru oraz wielkości danej imprezy. W przypadku wydarzenia artystyczno-rozrywkowego o liczbie uczestników 1 000-2 000 osób kwota ta będzie wynosić 22,5 tys. euro. W wypadku imprez sportowych będzie odpowiednio wyższa. Ubezpieczenia OC dla organizatorów imprez sportowych, podobnie jak w przypadku wszystkich innych grup zawodowych objętych obowiązkową polisą OC, posiadają jednak całą listę tzw. wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, która ogranicza sytuacje, w których może nastąpić wypłata odszkodowania z tytułu czyjejś krzywdy.

www.poznancitycenter.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here