W dziedzinie budowlanej występują osoby wykwalifikowane do prowadzenia spraw nadzoru budowlanego. Tego typu inżynierowie podlegają większej, aniżeli sami pracownicy budowlani, odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ich praca polega na takim kontrolowaniu postępu budowy oraz zgodności wykonania prac z projektem budowlanym, żeby nasza inwestycja mieszkaniowa okazała się trwała oraz bezpieczna. Inspektorowie nadzoru budowlanego są zatem odpowiedzialni za nasze zdrowie i życie. Jakiekolwiek zaniedbania w ich zakresie mogą skutkować zagrożeniem naszego bezpieczeństwa lub katastrofami budowlanymi. W związku z ponoszoną odpowiedzialnością konieczne jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ono pokryje ewentualne koszty związane z nienależytym wykonaniem swoich obowiązków służbowych. Niemniej jednak, w momencie wystąpienia takiego zagrożenia, nie obędzie się bez sprawy sądowej oraz zastosowaniu odpowiedniej kary finansowej, czy innej. W przypadku ciężkich zaniedbań może nawet dojść do odebrania inspektorowi uprawnień związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji na budowie.

www.eurochance.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here