Na czym polega odwrócony kredyt hipoteczny?

Odwrócony kredyt hipoteczny jest to usługa finansowa skierowana głównie do starszych osób. W Polsce produkt ten nie jest jeszcze aż tak bardzo popularny jak na zachodzie. Należy mieć świadomość, że na odwróconą hipotekę zdecydować się mogą osoby, które są właścicielami nieruchomości. Podejmując decyzję o wzięciu kredytu hipotecznego odwróconego można otrzymać dodatkowe pieniądze na wybrany cel.

Na czym dokładnie polega odwrócony kredyt hipoteczny?

Wszystkie kwestie związane z tym produktem reguluje ustawa z dnia 23 października 2014 roku, o odwróconym kredycie hipotecznym. Warto zatem wiedzieć, że zgodnie z wymienioną ustawą produkt może znajdować się w ofercie tylko i wyłącznie instytucji podlegających regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego.

Kredyt hipoteczny odwrócony jest to usługa polegająca na udzieleniu danej osobie kredytu, który następnie jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Jak zostało wspomniane wcześniej usługa może być oferowana tylko i wyłącznie przez banki, które podlegają nadzorowi publicznemu. Kredytobiorca dostaje od instytucji finansowej środki pieniężne w ustalonej wcześniej kwocie. Może otrzymać je w ratach albo jednorazowo.

Nie wszyscy mają świadomość, że nie ma obowiązku spłaty odwróconego kredytu hipotecznego, ale nadal pozostaje się właścicielem danej nieruchomości. Całe zobowiązanie jest bowiem spłacane dopiero po śmierci kredytobiorcy.

Decyzja o opracowaniu projektu ustawy dotyczącej tego produktu została podyktowana ochroną interesu osób starszych. Warto zdawać sobie sprawę, że przed wejściem w życie ustawy istniała możliwość skorzystania tylko i wyłącznie z funduszy hipotecznych. Mowa tutaj o sprzedażowym modelu odwróconej hipoteki, który polegał na przekazaniu przez daną osobę prawa własności nieruchomości w zamian za dożywotnie świadczenia pieniężne.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że tego typu oferty mogły proponować instytucje finansowe znajdujące się poza kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Z kolei warunki umów regulowano przepisami Kodeksu cywilnego, a nie jak w tym momencie – ustawą.

Dla kogo dokładnie jest ten produkt?

Produkt skierowany jest przede wszystkim do osób starczych. Muszą to jednak być osoby fizyczne, które dodatkowo są współwłaścicielami albo właścicielami nieruchomości, domu albo spółdzielczego mieszkania własnościowego. Mogą również posiadać udziały w prawach do tych lokali czy posiadać działki w użytkowaniu wieczystym.

Warto także mieć świadomość, że współwłaściciele albo małżonkowie mogą razem skorzystać z tego produktu. Należy jednak mieć świadomość, że finansowanie zostanie uzyskane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dana nieruchomość nie będzie zadłużona.

Co dokładnie powinna zawierać umowa?

Według ustawy wszystkie osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z odwróconego kredytu hipotecznego muszą najpierw otrzymać od banku formularz informacyjny. Bank jest bowiem zobligowany do pisemnego przedstawienia obowiązków oraz praw wynikających z ustawy.

W umowie omawianego produktu powinny znajdować się głównie:

– kwota kredytu
– sposób zapłaty kosztów
– wszystkie koszty odwróconego kredytu hipotecznego
– termin oraz forma wypłaty należności

www.inwestycyjnawolnosc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here