Brak motywacji u dziecka może skutkować słabszymi wynikami w szkole, odsunięciem się od rówieśników i odizolowaniem. Zanik motywacji jest często następstwem zbyt dużej presji i wymagań stawianych przez otoczenie młodemu człowiekowi. Niektórzy rodzice traktują swoje dzieci jak maszyny i zapisują je na wiele zajęć dodatkowych, które dzieci traktują jako coś niepotrzebnego. Praktyka wskazuje, że wiele dzieci w wieku od dziesięciu do trzynastu lat ma dzień zajęty podobnie jak pełnoetatowy pracownik dorabiający sobie do pensji nadgodzinami. Dziecko natomiast wykonuje wiele czynności często nie widząc w tym sensu i nie raz zdarzają się przypadki głębokich depresji u nastolatków, którzy z powodu braku czasu i własnego życia nie mogą odnaleźć się w środowisku rówieśników. Najlepszym sposobem zmotywowania dziecka jest po prostu szczera rozmowa i zachęcanie go do podejmowania różnych aktywności. Przypominam, zachęcanie a nie zmuszanie. Rodzice powinni zrozumieć, że ich dzieci są autonomicznymi jednostkami, którym należy się po prostu dzieciństwo. To, że żyjemy w trudnie ekonomicznych czasach nie jest powodem, aby robić z dzieci maszyny do zarabiania „kiedyś tam” wielkich pieniędzy.

www.mamandi.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here