Właściwa polityka finansowa pozwala na osiągnięcie celu nadrzędnego wszystkich operacji finansowych to znaczy zagwarantowanie stabilizacji gospodarczej. Dzieje się tak dzięki właściwemu kontrolowaniu wydatkowania środków z budżetu publicznego i rozsądne zarządzanie długiem publicznym, a także regularne wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych, co jest warunkiem starania się o dotacje z funduszy unijnych. Wzajemne zależności są w tym względzie wyraźne, dlatego samorządy lokalne starają się by wszelkie inwestycje były przemyślane i priorytetowe dla społeczności lokalnych. Dotacje przyznawane są bowiem w zależności od sposobu zarządzania środkami, zatem rozsądna polityka finansowa na szczeblu terytorialnym jest warunkiem rozwoju regionalnego. Natomiast harmonijny rozwój na poziomie mikroregionalnym jest warunkiem harmonijnego rozwoju całej gospodarki krajowej, a w szerszym wymiarze – również na poziomie globalnym. Stabilizacja gospodarcza i finansowa w kraju objawia się spadkiem bezrobocia, uregulowanym popytem na rynku, harmonijnym rozwojem we wszystkich sektorach i gałęziach gospodarki.

www.blizejwiedzy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here