Pośród wszystkich rodzajów banków, praktycznie w każdym kraju, najważniejszą rolę odgrywały będą banki centralne. Według formy prowadzonej działalności, są one bankami państwowymi, które będą miały decydujący wpływ na funkcjonowanie całego systemu bankowego w danym kraju. W naszym kraju, rolę takowego banku pełni NBP, czyli Narodowy Bank Polski.Chcąc wymienić wszystkie najważniejsze funkcje jakie pełnią banki centralne, na samym początku powinniśmy się skupić na funkcji emisyjnej, czyli na wprowadzaniu do obiegu pieniądza oraz jego ewentualnym dodruku, kiedy będzie takowa potrzeba. Co więcej, banki centralne określane są mianem „banku banków”, każda komercyjna instytucja finansowa musi bowiem posiadać w banku centralnym swój rachunek i na nim będzie rejestrował wszystkie swoje rozliczenia. Bank centralny, jest także bankiem obsługującym sprawy finansowe skarbu państwa i prowadzi wszystkie konta poszczególnych instytucji państwowych. Może także udzielać pożyczek i kredytów bankom komercyjnym, czy też samemu państwu, w którym funkcjonuje.

www.straight.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here