Co to jest liryka?

Zastanawiasz się, co to jest liryka? Liryka, od greckiego słowa lyrikos, czyli „odnoszący się do liry”. Nazwa wywodzi się od instrumentu muzycznego używanego w starożytnej Grecji, czyli liry. Przy jej dźwiękach antyczni poeci prezentowali swoje utwory.
Liryka to jeden z trzech rodzajów literackich, oprócz dramatu oraz epiki. Wliczane są do niej takie utwory, gdzie głównym tematem są przeżycia wewnętrzne, przekazywane przez pośrednictwo monologu. Odznacza się subiektywizmem, podporządkowuje się funkcji ekspresywnej oraz poetyckiej języka. Istotnym, najważniejszym elementem utworu lirycznego jest podmiot liryczny.
Istnieją różne gatunki liryczne, jednak najpopularniejsze to hymn, czyli uroczysta pieśń pochwalna na cześć Boga, Ojczyzny czy bohaterów. Często używana jest także oda, która swoją patetyczną treścią opiewa bohaterów. Pieśń jest najstarszym gatunkiem lirycznym, który posługuje się różnymi środkami językowymi.
Lirykę dzieli się na bezpośrednią, pośrednią, sytuacyjną oraz zwrotu do adresata. Bezpośrednia mówi wprost, w 1 osobie liczby pojedynczej.
W pośredniej podmiot liryczny jest ukryty, nie mówi wprost, wyraża swoje myśli poprzez różne sytuacje czy opisy. W sytuacyjnej podmiot w dialogu czy narracji prezentuje jakieś zdarzenie, w którym nie brał udziału. Liryka zwrotu do adresata wyraźnie wskazuje podmiot, lecz myśli kieruje do konkretnego adresata, którym mogą być ludzie, przedmiot czy jakieś zjawisko.
Liryki mogą być różne, np. miłosne, refleksyjne, religijne, funeralne, refleksyjno-zasadnicze oraz apelu.

www.alebutik.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here